مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما
قطب فیزیک پلاسمای کشور
گداخت هسته‌ای
نزدیک به ۳۰ سال فعالیت علمی و پژوهشی در زمینه گداخت هسته‌ای
توکامک IR-T1
توکامک تحقیقاتی فعال، ثبت شده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
پلاسما حرارتی
دارنده دانش فنی ساخت و نگه‌داری انواع تجهیزات تولید نانوذرات، پوشش دهی سطوح و سایر کاربرد‌های پلاسما حرارتی
پلاسما سرد اتمسفری
مرکز تخصصی مشاوره، ساخت و سرویس دهی در زمینه انواع تجهیزات و خدمات پلاسما سرد اتمسفری در حوزه‌های بزشکی، کشاورزی و...
قبل
بعدی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.